Đồng hành cùng Downy

Chào bạn, bạn đang
cảm thấy thế nào?

Mời bạn chọn tối đa 3 từ khoá
diễn tả tâm trạng
hiện tại của mình.

Bỗng dưng
cái Tết!

Áp lực
đầy vai

Bộn bề
suy nghĩ

Căng như
sợi dây đàn

Dẹp hết
cho rồi!

Buồn
vô cớ

Cần chút
an yên

Giận
tím người

Tâm trạng
lao dốc

Có ai
hiểu
tôi không?

Thư giãn nào