Đồng hành cùng Downy

Chào bạn, bạn đang
cảm thấy thế nào?

Mời bạn chọn tối đa 3 từ khoá
diễn tả tâm trạng
hiện tại của mình.

Căng như
sợi dây đàn

Dẹp hết
cho rồi!

Bỗng dưng
cái Tết!

Có ai
hiểu
tôi không?

Bộn bề
suy nghĩ

Tâm trạng
lao dốc

Áp lực
đầy vai

Cần chút
an yên

Buồn
vô cớ

Giận
tím người

Thư giãn nào